Info utile

Actele necesare pentru obtinerea ajutorului de inmormantare

Buletin de identitate sau carte de identitate a persoanei care va ridica ajutorul de înmormântare. - copie Documente privin cheltuielile ocazionate de deces - copie

Actele necesare pentru declararea DECESULUI

Certificatul CONSTATATOR in original care VA RĂMÂNE LA STAREA CIVILA Cartea de identitate a decedatului in original si copie Certificatul de naster